Utbytesstudier är fantastiskt!seoul-city-skyline.jpg

Under din tid som student vid Ekonomihögskolan har du mycket goda möjligheter att förlägga någon del av din utbildning utomlands. Nästan 400 av Ekonomihögskolans studenter läser under en termin vid något av våra drygt 100 partneruniversitet. Ta chansen du med! Du får:

  • ett internationellt nätverk
  • tillgång till kurser som inte ges vid Ekonomihögskolan
  • en möjlighet att nischa din utbildning
  • kulturella erfarenheter
  • minnen för livet

Det finns många platser att söka hos oss, men kom ihåg att vara ute i god tid.

En av Ekonomihögskolans uppgifter är att arbeta för att så många studenter som möjligt får tillbringa en termin av sin utbildning utomlands på ett partneruniversitet av högsta klass. Våra partneruniversitet har ofta flera internationella ackrediteringar och är högt rankade i internationella sammanhang - en bra garanti för att du får en hög kvalitet i din utbildning även under din utlandstermin.

Vad innebär utbytesstudier?

Att åka som utbytesstudent innebär bland annat att du inte måste betala några akademiska studieavgifter. Du får också tillgång till välarrangerade välkomstveckor med kulturella aktiviteter, språkstudier och sociala aktiviteter samt ofta hjälp med bostad. När du kommer hem så tillgodoräknas dina poäng utifrån tydliga programspecifika krav, och kan sedan att ingå i din examen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Enkelt att förbereda på hemmaplan

Innan du ansöker om utlandstermin är det viktigt att du känner till vad som krävs för att ansöka, vart du kan åka, vad du kan läsa och få tillgodoräknat (d.v.s. vilken typ av kurser du kan räkna med i din examen) under din utlandstermin och mycket mer.

Våra sidor i vänstermenyn presenterar stegvis den information du behöver för att ta dig vidare mot en utlandstermin. Om du saknar någon information, hör av dig till oss på Internationella avdelningen.

Sök via Ekonomihögskolan eller UC Study Center

Det finns två typer av utbytesplatser: ämnesspecifika och universitetsgemensamma. Du hittar information om avtalet i vår partnerdatabas. Vid utbytesstudier genom de universitetsgemensamma avtalen finns det ingen garanti för att studierna kommer ske vid universitetets ekonomiska fakultet/institution. Istället ges möjlighet att läsa på andra institutioner. Alla utbytesplatser söks genom Ekonomihögskolans internationella avdelning.

 Ansökan till utbytesplatser på University of California söks separat, genom UC Study Center. Håll koll på deras deadline!

Det går bra att skicka in en ansökan till båda parter, men om du tackar ja till din nominering vid UC så stryker vi din ansökan till Ekonomihögskolans utbytesprogram. 


EQUIS - European Quality Improvement System