Så här söker du

För att kunna söka till Ekonomihögskolans utbytesprogram måste du registrera dig som sökande online med ditt email. Ett personligt lösenord skickas automatiskt till dig per e-mail och du kan sen logga in och göra din ansökan.

Du kan logga in och spara din ansökan flera gånger! Slutkontrollera ett par dagar innan ansökningstidens utgång, om du skulle behöva hjälp med något i sista minuten.

Online ansökan skall innehålla efterfrågade personuppgifter, ansökningshandlingar och dina rangordnade val av universitet.

 1. Fyll i dina persondata
  Alla uppgifter som efterfrågas måste fyllas i. Den skall också innehålla kontaktuppgifter till närmast anhörig för att vara komplett. Icke-komplett ansökan beaktas ej. Var noga med att ange rätt och långvarigt giltig e-post adress dit vi och partneruniversitetet kan skicka information och dokument.

 2. Välj universitet
  Du kan söka obegränsat antal universitet, men du måste göra en Study Plan över de kurser du vill läsa för varje universitet. Du kan rangordna upp till 15 olika universitet. Ju fler alternativ, desto större chans att få en plats. Tänk noga igenom din rangordning - den kan inte ändras i efterhand. 

 3. Ladda upp dina bilagor
  Samtliga bilagor skall laddas upp i PDF-format och skrivas på engelska såvida du inte skall studera på ett annat språk, då måste du skriva både på engelska och det andra språket. Endast efterfrågade handlingar skall laddas upp, inga andra handlingar beaktas.

  • Ansökningsbrev
   Skall benämnas : ansokningsbrev_efternamn_fornamn
   Ansökningsbrevet skall ställas till Ekonomihögskolans Internationella avdelning. Det ska innehålla en kort presentation av dig själv, en motivering till varför du vill åka på utbytestermin samt vad du vill få ut av dina utlandsstudier, på max 1 A4-sida. Personliga intervjuer förekommer inte, så allt som önskas lyftas fram måste finnas med i ditt ansökningsbrev och det kan vara mödan värt att skriva brevet så personligt och tydligt som möjligt.

  • CV
   Skall benämnas : cv_efternamn_fornamn
   Ditt CV skall vara max 2 A4-sidor långt.

  • Studieplan
   Skall benämnas : studieplan_efternamn_fornamn
   En studieplan är en enkel lista över de kurser du vill läsa per lärosäte, märk helst ut både kurskod, namn på kursen och antal credits på värduniversitetet. Antal credits på kurserna ska motsvara 30 hp i Lund. Kurserna för varje sökt universitet kan skrivas i ett Word-dokument, detta måste dock sparas och bifogas ansökan som ett PDF-dokument. Klicka här för ett exempel på en Study Plan - Study Plan exempel.

  • Gymnasiebetyg
   Skall benämnas : gymnasiebetyg_efternamn_fornamn
   Kopior på gymnasiebetyg ska bifogas ansökan. Dessa krävs främst för att uppvisa kunskap i sökta universitets officiella språk.

  • Övriga dokument
   Skall benämnas : ovrigadokument_efternamn_fornam
   - Komplett studieplan över planerade studier vid LU (gäller fristående kursare eller vid avvikande studieupplägg).
   - Arbete/ föreningsmeriter och ev. rekommendationsbrev som nämns i ditt CV (godtas även på svenska).
   - Studieresultat från utländska och andra svenska lärosäten
   - Vid språkkrav i engelska: TOEFL, IELTS alt Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) resultat. Om inte ditt resultat har inkommit när deadline för ansökan går ut, var vänlig notera planerat testdatum i noteringsfältet.
   Samtliga dokument bör sammanfogas till ett PDF dokument och laddas upp i din ansökan.
   Om du har läst vid ett annat svenskt universitet/högskola och vill att detta ska räknas med i din ansökan så ska du bifoga dina betyg från det aktuella lärosätet. För studenter som söker utbyte på masternivå ska betyg från Bachelor/kandidat-examen bifogas.


 4. Spara och skicka in
  Du kan spara i omgångar fram till att ansökningsperioden stänger. Skriv ut en kopia av din ansökan för din egen referens.

 Observera

 • LADOK-utdrag över dina studier vid Lunds Universitet tar vi ut direkt efter att ansökan har stängt och behöver inte bifogas ansökan.

 • Om du har något speciellt som du vill att vi ska beakta skriv det i notfältet, t.ex. om du har behov av pedagogiska stödåtgärder under din utbytestermin eller eventuella anledningar till varför du ligger efter med dina studieresultat.
EQUIS - European Quality Improvement System