​Reseberättelser

I reseberättelserna från tidigare studenter kan du läsa om deras upplevelser under sin utlandsvistelse. Reseberättelserna innehåller information om staden, universitetet, kurser, boende och nöjen som kan hjälpa dig inför din ansökan.
boston-skyline.jpg
För att kunna läsa reseberättelserna måste du vara inloggad. Öppna reseberättelsen genom att först välja ett land och sedan klicka på studentens namn i listan som kommer upp. Om du inte ser några reseberättelser efter att ha klickat på landet, logga in och prova igen.

OBSERVERA!
Studenterna skriver upp alla kurser de läst, detta betyder dock inte att kurserna blivit tillgodoräknade (att kurserna kan räknas med som en del av ditt program).

Poängkrav kan ändras över tiden. Aktuella poängkrav för ett specifikt universitet söker du fram här, inte i reseberättelserna.

Viktigt: Här hittar du riktlinjer för reseberättelsen. 

​​Argentina​​​ ​
Australien
Chile
Danmark
Finland​​
Frankrike
Hong Kong
Indonesien
Italien

Island
Japan 
Jordanien 
Kanada
Kina
Nederlä​nd​​erna
Norg​e
Nya Zeeland
Polen

Portugal


Schweiz 
Sydafrika
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sydkorea
Taiwan
Tyskland
USA
Öste​rrike

​   ​
EQUIS - European Quality Improvement System