ENTA70;Entreprenörskap och projektledning, 15 HP

Organisationer, som exempelvis föreningar, förbund, företag och offentliga myndigheter, har upptäckt att det är viktigt med medarbetare som har förmågan att skapa och förverkliga nya idéer och nya möjligheter. Sverige behöver också individer som skapar nya företag. Målsättningen med kursen är att utveckla de studerandes teoretiska kunskapsbas och praktiska förmåga inom olika aspekter av entreprenörskap och projektarbete. En ytterligare målsättning är att utveckla de studerandes initiativkraft och kreativa förmåga.

Behörighetskrav: Kursen är en fristående kurs öppen för studenter från alla fakulteter med minst 30 högskolepoäng eller ECTS. ​​

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
ENTA70 litteratur.pdfENTA70 litteratur
ENTA70-Course Syllabus.pdfENTA70-Course Syllabus
EQUIS - European Quality Improvement System