​​​​​FEKH01 Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

 
Kursen ingår som alternativ kurs på grundnivå, 61-90 högskolepoäng, i företagsekonomi. Kursen kan endast läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet.

Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten på heltid arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter
och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning i
företagsekonomi.

Kursens ämnesinriktning inom ämnet företagsekonomi och det specifika kursinnehållet varierar beroende
på studentens val av praktikplats och tillhörande arbetsuppgifter.
 
ANSÖKAN TILL KURSEN:

Senast 15 maj för att läsa kursen under sommaren eller första halvan av höstterminen
Introduktion, obligatorisk närvaro, 3 juni 2019 kl. 13.00. Local EC1-131

Senast 8 oktober  för att läsa kursen andra halvan av höstterminen.
Introduktion, obligatorisk närvaro, 22 oktober, 2019 kl. 14:00. Lokal EC1-138.

Senast 13 december för att läsa kursen första halvan av vårterminen.
Introduktion, obligatorisk närvaro, 19 december 2019 , kl. 14.00. Lokal EC1-138.
Senast 7 mars för att läsa kursen andra halvan av vårterminen.
Introduktion, obligatorisk närvaro, 19 mars 2019 kl. 13.00. Lokal EC1-134. 

 

Hanteringen för ansökan kan vara cirka två veckor beräknad från respektive datum som anges. Kursintroduktionstillfälle  är obligatorisk för att kunna registrera sig till kursen.
 
För behörighetskrav se kursplanen/course curriculum.
 ​


​​​
Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Kursmeddelande.
  
  
FEKH01 AGREEMENT  COURSE APPLICATION 2019-05-16.pdfFEKH01 AGREEMENT COURSE APPLICATION 2019-05-16
FEKH01 PRAKTIKAVTAL  KURSANSÖKAN 2019-05-16.pdfFEKH01 PRAKTIKAVTAL KURSANSÖKAN 2019-05-16
FEKH01 Syllabus_english.pdfFEKH01 Syllabus_english
FEKH01 Kursplan_svenska.pdfFEKH01 Kursplan_svenska
FEKH01_Litteratur_17733_H17-2.pdfFEKH01_Litteratur_17733_H17-2
FEKH01 Praktikhandledarutvärdering.pdfFEKH01 Praktikhandledarutvärdering
Evaluation by the placement supervisor FEKH01.pdfEvaluation by the placement supervisor FEKH01
EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund ska avvecklas. Vill du ladda ner ditt material klicka på länken.Mer info.