FEKH03 Företagsekonomi; Internationellt verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Kursen ingår som alternativ kurs på grundnivå, 61-90 högskolepoäng, i företagsekonomi. Kursen kan endast läsas inom Ekonomiekandidatprogrammet. Kursen är enbart avsedd för studenter som ska vistas utomlands under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten på heltid arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning i företagsekonomi.

Kursens ämnesinriktning inom ämnet företagsekonomi och det specifika kursinnehållet varierar beroende på studentens val av praktikplats och tillhörande arbetsuppgifter.

Tänk på att kursen är på 30 hp och du kan få studiemedel för hela terminen men du kan endast använda 15 hp i en ekonomie kandidatexamen. Du måste därför läsa ytterligare 15 hp för att få ihop tillräckligt med poäng för att kunna ta ut din ekonomie kandidatexamen.

 

ANSÖKAN TILL KURSEN:

Senast  15 november för att läsa kursen på vårterminen.

Introduktion obligatorisk närvaro 21 november 2019, kl. 14-16.  Local EC1-135 

Senast 15 maj för att läsa kursen på höstterminen. 

Introduktion obligatorisk närvaro 3 juni 2019, kl. 12-14 - Lokal EC1-134

Hanteringstiden för ansökan kan vara ca två veckor beräknad från respektive datum som anges ovan.

Kursintroduktionstillfälle (tid och plats anges ca en månad innan kursstart, gäller bara antagna  studenter), är obligatoriskt för att kunna registrera sig till kursen.

För behörighetskrav se kursplan/course curriculum. 

Använd SKIFT+RETUR om du vill öppna menyn (nytt fönster).
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av listan Kursmeddelande.
  
  
FEKH03 AGREEMENT  COURSE APPLICATION 2019-05-16.pdfFEKH03 AGREEMENT COURSE APPLICATION 2019-05-16
FEKH03 PRAKTIKAVTAL KURSANSÖKAN  2019-05-16.pdfFEKH03 PRAKTIKAVTAL KURSANSÖKAN 2019-05-16
FEKH03 Kursplan_svenska.pdfFEKH03 Kursplan_svenska
FEKH03 Syllabus_english.pdfFEKH03 Syllabus_english
FEKH03_Litteratur_17735_H17-2.pdfFEKH03_Litteratur_17735_H17-2
FEKH03 Evaluation by the placement supervisor.pdfFEKH03 Evaluation by the placement supervisor
FEKH03 Utvärdering.pdfFEKH03 Utvärdering
EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund ska avvecklas. Vill du ladda ner ditt material klicka på länken.Mer info.