FEKH10 Kandidatkurs i Strategic Management, 15 HP

Vill du lära dig mer om vilka strategiska faktorer som påverkar dagens företag och hur företagsledningar kan organiseras och styras för att bli konkurrenskraftiga och nå långsiktig framgång?

Kandidatkursen i Strategic Management ger dig kunskap om aktuella teorier och modeller inom strategic managent samt lär dig mer om hur dessa modeller kan tillämpas i affärssammanhang och i vetenskapliga studier.

Efter en introduktion i grundläggande ekonomiska begrepp för strategisk analys omfattar kursen följande delområden:

- ekonomisk organisation och företagets gränser,

- analys av marknader och konkurrens,

- strategisk positionering,

- intern organisation och styrning samt

- forskningsmetodik inom strategic management.


Kursen ges på svenska.

Mattias läste Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning inom Strategic Management: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-EGEKO/mattias-pettersson-business-development-manager

Här kan du höra mer om hur man kan utveckla sitt strategiska tänkande: https://www.youtube.com/watch?v=C_VuhTIFMEk

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet och en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi på 1-30 HP samt att ha varit registrerad och följt undervisningen i företagsekonomi på 31-60 poängsnivå. ​​

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
Omprövning av betyg grading review.pdfOmprövning av betyg grading review
FEKH10_Litteratur_17621_H17.pdfFEKH10_Litteratur_17621_H17
Kursplan FEKH10 sv 2017-10-16.pdfKursplan FEKH10 sv 2017-10-16
Syllabus FEKH10 eng 2017-10-16.pdfSyllabus FEKH10 eng 2017-10-16
EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund is set to read only mode. If you want to download your material click on the link.More info.