ANMÄLAN TILL TENTAMEN ELLER OMTENTAMEN
- Företagsekonomiska institutionen

(Information in English will follow) 

Tentamensanmälan samtliga kurser:
Fr.o.m. 21 januari 2019 måste du anmäla dig till samtliga tentamenstillfällen, både ordinarie tenta och omtenta. 

Detta görs via studentportalen, http://www.student.lu.se, och gäller samtliga studenter på Företagsekonomiska institutionen.

OBS! Om du inte har anmält dig till en tenta får du endast skriva tentan i mån av plats.

Du hittar ansvariga kursadministratörer på din kurshemsida i Live@Lund eller i informationen om FEKs utbildningadministration.

Tidigare tentor:

Visste du att du kan få gamla tentor att öva på? De finns att hämta gratis i källaren i EC1 (under receptionen).

Kontakta Tomas Sjö för mer information och vid ev. frågor.

Information om tentaexpen och öppettider.

För allmänna, mer övergripande kursadministrativa frågor:

(som t.ex. omregistrering, tentamensanmälan) kontakta oss via vår gemensamma epost.  ​

På Företagsekonomiska institutionen administreras kurserna av fem administratörer:

Malin Andersson (Grundkurs i företagsekonomi)
Josefine Kettner (Redovisning, ekonomistyrning och finansiering)
Elisabeth Jansson (Marknadsföring)
Magnus Bjager (Strategi)
Kristoffer Rosèn (Organisation  och Entreprenörskap)

Du ser på din kurssida vem som administrerar just din/a kurs/er. 


REGISTRATION FOR EXAMINATIONS OR RE-TAKE EXAMS 
- The Department of Business Administration

Registration for all exams on all courses:

From January 21, 2019, you must register for all examinations, both regular and re-take exams. This should be done via the student portal, http://www.student.lu.se, and applies to all students at the Department of Business Administration.

Please note! If you have not registered for an exam according to these instructions, you will only be allowed to take the exam as far as space allows.

You find the course administrator of your course on the course page in Live@Lund or via contact info to the administration.

Former examinations:

Did you know that you can get exams from previous semesters to use for practice? You can pick them up yourself in the basement of EC1 (under the reception).

For further information and in case of questions, contact Tomas Sjö.

Information about the exams office and opening hours.

For overall and general questions about your courses:

(e.g. re-registration, signing up for exams etc.) please contact us via our course administration email.​​

At the Department of Business Administration we have five course administrators:

Malin Andersson (Undergraduate course in Business Administration)
Josefine Kettner (Accouting, Management Control and Finance)
Elisabeth Jansson (Marketing)
Magnus Bjager (Strategy)
Kristoffer Rosèn (Organisation and Entrepreneurship)

You find information about your course administrator on your course page.
 
 ​​​​​​​
EQUIS - European Quality Improvement System

live@lund är satt i läsläge. Vill du ladda ner ditt material klicka på länken.Mer info.