​​​​​​​​​​ANMÄLAN TILL TENTAMEN ELLER OMTENTAMEN PÅ FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN? (Information in English will follow) 


För alla kurser gäller följande:

Är du registrerad på kursen för första gången är du automatiskt medräknad till ordinarie tentamen. Du behöver då inte anmäla dig.

Om du ska skriva en omtentamen eller om du är omregistrerad ska du anmäla dig via email till ansvarig kursadministratör. Detta ska ske senast en vecka innan tentamensdatum och anmälan ska innehålla kurskod, ditt namn och ditt personnummer. Du hittar ansvariga kursadministratörer på din kurshemsida i Live@Lund eller i informationen om FEKs utbildningadministration.

Obs! Om du inte har anmält dig till tentan vid omtentamen eller omregistrering får du endast skriva tentan i mån av plats.

Tidigare tentor:

Visste du att du kan få gamla tentor att öva på? De finns att hämta gratis i källaren i EC1 (under receptionen).
 

Kontakta Tomas Sjö för mer information och vid ev. frågor.


För allmänna, mer övergripande kursadministrativa frågor (som t ex omregistrering, tentamensanmälan) kontakta oss via vår gemensamma epost.  ​

 
På Företagsekonomiska Institutionen administreras kurserna av fem administratörer:
 
Malin Andersson Grundkurs i företagsekonomi)
Josefine Kettner (Redovisning, ekonomistyrning och finansiering)
Elisabeth Jansson (Marknadsföring)
Magnus Bjager (Strategi)
Kristoffer Rosèn (Organisation  och Entreprenörskap)

Du ser på din kurssida vem som administrerar just din/a kurs/er. 


REGISTRATION FOR EXAMINATION OR RE-TAKE AT THE DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION?​

This applies to all courses:

Signing up for examination

If you are registered on the course for the first time, you are automatically registered on the regular examination. 

If you want to do re-take exams and/or if you are re-registered on a course, you need to register for the exam to your course administrator via email no later than a week before the exam date. The exam registration must contain course code, your name and personal number. You find the course administrator of your course on the course page in Live@Lund or via contact info to the administration.

Please note! If you have not registered for the re-take exam, and/or if you are re-registered, you will only be allowed to take the exam as far as space allows.

Former examinations

Did you know that you can get exams from previous semesters to use for practice? You can pick them up yourself in the basement of EC1 (under the reception).


For further information and in case of questions, contact Tomas Sjö.


For overall and general questions about your courses (like re-registration, signing up for exams etc.) please contact us via our course administration email.​​

At the Department of Business Administration we have  five course administrators:
 
Malin Andersson (Undergraduate course in Business Administration)
Josefine Kettner ( Accouting, Management Control and Finance)
Elisabeth Jansson ( Marketing)
Magnus Bjager ( Strategy)
Kristoffer Rosèn (Organisation and Entrepreneurship)


At your course page there is information about the administrator of your course. 

 
 

​​​​​​​​​​​
  
Redigera
  
Kommentar
 
  
EQUIS - European Quality Improvement System