FEK20SV.jpg

 

Välkommen till Företagsekonomiska institutionen!

Företagsekonomiska institutionen är en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning som rör företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter lär sig och utvecklar dagligen kunskap inom organisation, marknadsföring, strategi, redovisning, ekonomistyrning, finansiering och entreprenörskap.

 Kurser

Kurser för: VT 2019
Kurskod Namn Inriktning Online Språk
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
FEKA90 Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi  
IBUA41 International Business: Organisation och Ledarskap, 5 högskolepoäng  
IBUA62 International Business: Ekonomistyrning  
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
FEKG01 Företagsekonomi: Honours Track  
FEKG11 Företagsekonomi: Strategisk organisering  
FEKG21 Företagsekonomi: Strategisk marknadsföring  
FEKG25 Business Administration: Global Strategic Marketing  
FEKG51 Företagsekonomi: Finansiell planering och ekonomisk analys  
FEKG61 Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys  
FEKG91 Företagsekonomi: Företagsekonomisk metod och integration  
IBUG99 International Business: Forskningsmetoder för internationellt företagande  
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
FEKH01 Företagsekonomi: Verksamhetsförlagd utbildning  
FEKH03 Företagsekonomi: Internationellt verksamhetsförlagd utbildning  
FEKH10 Företagsekonomi: Kandidatkurs i Strategic Management  
FEKH11 Business Administration: Business Policy  
FEKH13 Business Administration: Project Management - A Business Perspective  
FEKH20 Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring  
FEKH22 Företagsekonomi: Business-to-Business Marketing  
FEKH23 Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld  
FEKH45 Företagsekonomi: Management och organisationsutveckling  
FEKH46 Företagsekonomi: Ledarskap och change management  
FEKH60 Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning  
FEKH80 Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering  
FEKH91 Business Administration: Entrepreneurship  
FEKH92 Business Administration: Innovation Management  
IBUG11 International Business: Cross-cultural Teams & Project Management  
IBUG41 International Business: Business Ethics and Sustainability  
IBUG81 International Business: Corporate Finance  
IBUG91 International Business: Innovation and entrepreneurship  
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå  
FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå  
FEKH49 Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå  
FEKH69 Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå  
FEKH89 Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå  
FEKH99 Företagsekonomi: Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå  
Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras
FEKL11 Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen  
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
BUSN01 Företagsekonomi: Finansiering och företagsvärdering  
BUSN03 Företagsekonomi: Utredningsmetodik i internationell strategisk ledning  
BUSN17 Företagsekonomi: Innovationsledning  
BUSN26 Business Administration: Understanding Consumption  
BUSN35 Business Administration: Corporate Brand Management and Reputation  
BUSN46 Research Methods  
BUSN47 Företagsekonomi: Ledarskap  
BUSO24 Business Administration: Market Intelligence - Theory and Practice  
BUSO35 Företagsekonomi: Hållbarhet och marknadsföringsetik  
BUSO67 Företagsekonomi: Digital Accounting  
BUSO72 Företagsekonomi: Ekonomistyrning för innovationer och kunskapsföretag  
BUSO73 Företagsekonomi: Extern redovisning och finansiell information  
BUSO76 Företagsekonomi: Empirical accounting and corporate finance  
BUSO84 Företagsekonomi: Corporate restructurings  
BUSO85 Företagsekonomi: Företagsriskhantering  
BUSR31 Företagsekonomi: Kvalitativa metoder  
ENTN08 Entrepreneurial Project  
MGTN26 Management: Globala utmaningar  
MGTN46 Management: Lärande, utveckling och förändring i individer och organisationer  
MGTN47 Management: Understanding Management  
MGTN59 Management: Degree Project - Management Challenges  
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
BUSV01 Företagsekonomi: Verksamhetsförlagd utbildning  
BUSV03 Företagsekonomi: Internationellt verksamhetsförlagd utbildning  
MGTV01 Management: Verksamhetsförlagd utbildning  
MGTV03 Management: Internationellt verksamhetsförlagd utbildning  
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
BUSN09 Företagsekonomi: Examensarbete i internationell strategisk ledning  
BUSN39 Business Administration: Degree Project in Global Marketing - Master Level  
BUSN49 Business Administration: Degree Project in Managing People, Knowledge and Change - Master Level  
BUSN79 Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning och finansiering  
ENTN19 Degree Project - New Venture Creation  
ENTN39 Examensprojekt  

 NYHETER

 Om institutionen

STUDIEVÄGLEDNING 
OM UPPSATSARBETE

ADMINISTRATION PÅ FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

Besöksadress: Tycho Brahes väg 1
Postadress: Box 7080, 220 07 Lund
Tel: +46 (46) 222 00 00 (vx)
Fax: +46 (46) 222 44 37​

 AKTUELLT

TENTAMENSANMÄLAN?
All info hittar du
här.​​

OBSERVERA ANGÅENDE TENTAMENSSCHEMA:
Kontrollera alltid uppdaterat schema dagen innan tentamen eftersom ändringar kan komma att göras.

TENTAMENSLOKALER​​​

LUNDAEKONOMERNA

KARRIÄRCENTER

Kontakta Live@Lund supporten:
support@liveatlund.lu.se
Tel.:+46 (46) 222 34 10

 ‭(Dold)‬ Do Not Remove

EQUIS - European Quality Improvement System