FEK20SV.jpg

 

Välkommen till Företagsekonomiska institutionen!

Företagsekonomiska institutionen är en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning som rör företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter lär sig och utvecklar dagligen kunskap inom organisation, marknadsföring, strategi, redovisning, ekonomistyrning, finansiering och entreprenörskap.

 Kurser

Kurser för: HT 2019
Kurskod Namn Inriktning Online Språk
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
FEKA90 Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi  
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
ENTA80 Entreprenörskap: Social innovation - en strategi för hållbarhet  
FEKG01 Företagsekonomi: Honours Track  
FEKG11 Företagsekonomi: Strategisk organisering  
FEKG21 Företagsekonomi: Strategisk marknadsföring  
FEKG25 Business Administration: Global Strategic Marketing  
FEKG51 Företagsekonomi: Finansiell planering och ekonomisk analys  
FEKG61 Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys  
FEKG91 Företagsekonomi: Företagsekonomisk metod och integration  
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
FEKH01 Företagsekonomi: Verksamhetsförlagd utbildning  
FEKH03 Företagsekonomi: Internationellt verksamhetsförlagd utbildning  
FEKH10 Företagsekonomi: Kandidatkurs i Strategic Management  
FEKH15 Business Administration: Global Business Responsibility  
FEKH20 Företagsekonomi: Kandidatkurs i marknadsföring  
FEKH22 Företagsekonomi: Business-to-Business Marketing  
FEKH45 Företagsekonomi: Management och organisationsutveckling  
FEKH46 Företagsekonomi: Ledarskap och change management  
FEKH60 Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning  
FEKH61 Business Administration: Management Control  
FEKH80 Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering  
FEKH91 Business Administration: Entrepreneurship  
FEKH92 Business Administration: Innovation Management  
IBUH01 Internationellt företagande: Verksamhetsförlagd utbildning  
IBUH03 Internationellt företagande: Verksamhetsförlagd utbildning  
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå  
FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå  
FEKH49 Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå  
FEKH69 Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå  
FEKH89 Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå  
FEKH99 Företagsekonomi: Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå  
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
BUSN10 Corporate Governance in Theory and Practice  
BUSN11 Strategic Management  
BUSN14 Företagsekonomi: Globalt företagande och hållbarhet  
BUSN18 Företagsekonomi: Re-Imagining Capitalism  
BUSN20 International Marketing and Strategy  
BUSN21 Strategic Brand Management  
BUSN33 Företagsekonomi: Värdet av varumärken i dagens konsumtionssamhälle  
BUSN40 Knowledge Work and Organization  
BUSN41 Organizational Development  
BUSN43 Corporate Social Responsibility  
BUSN44 Strategic Human Resource Management  
BUSN48 Företagsekonomi: Ledning av innovation och kreativitet  
BUSN61 International Accounting  
BUSN64 Strategic Cost Management  
BUSN76 Företagsekonomi: Verksamhetsuppföljning, beslutsfattande och incitamentsmodeller  
BUSO30 Företagsekonomi: Konsumtionskulturteori och konsumentinsikter  
BUSO31 Företagsekonomi: Från konsumentinsikt till innovation  
BUSO38 Företagsekonomi: Digital marknadsföring  
BUSO71 Företagsekonomi: Ekonomistyrning  
BUSO74 Företagsekonomi:Perspektiv på redovisning  
BUSO75 Business Administration: Corporate Fraud and Forensic Accounting  
BUSO96 Business Administration: Designing Finance  
BUSO97 Företagsekonomi: Företagsvärdering  
BUSO98 Företagsekonomi: Corporate finance-teori  
BUSP35 Företagsekonomi: Hållbarhet och marknadsföringsetik  
BUSP36 Företagsekonomi: Handelns internationalisering och organisering  
ENTN05 Entrepreneurial Finance  
ENTN06 Entrepreneurial Marketing  
ENTN14 Entrepreneurial Leadership  
ENTN31 Corporate Entrepreneurship  
ENTN32 Innovation Management and Open Innovation  
ENTN33 Organizing for Innovation and Entrepreneurship  
ENTN35 Project and Research Methods for Entrepreneurship  
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
BUSV01 Företagsekonomi: Verksamhetsförlagd utbildning  
BUSV03 Företagsekonomi: Internationellt verksamhetsförlagd utbildning  
MGTV01 Management: Verksamhetsförlagd utbildning  
MGTV03 Management: Internationellt verksamhetsförlagd utbildning  

 NYHETER

 Om institutionen

STUDIEVÄGLEDNING 
OM UPPSATSARBETE

ADMINISTRATION PÅ FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

Besöksadress: Tycho Brahes väg 1
Postadress: Box 7080, 220 07 Lund
Tel: +46 (46) 222 00 00 (vx)
Fax: +46 (46) 222 44 37​

 AKTUELLT

TENTAMENSANMÄLAN?
All info hittar du
här.​​

OBSERVERA ANGÅENDE TENTAMENSSCHEMA:
Kontrollera alltid uppdaterat schema dagen innan tentamen eftersom ändringar kan komma att göras.

TENTAMENSLOKALER​​​

LUNDAEKONOMERNA

KARRIÄRCENTER

Kontakta Live@Lund supporten:
support@liveatlund.lu.se
Tel.:+46 (46) 222 34 10

 ‭(Dold)‬ Do Not Remove

EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund ska avvecklas. Vill du ladda ner ditt material klicka på länken.Mer info.