Welcome to MATA02 Mathematics for Scientists, 15 credits

 Allmän information

MATA02 Matematik för naturvetare är en obligatorisk kurs för kandidatexamen i kemi. Kursen omfattar logik och mängdlära, komplexa tal, polynom, elementära funktioner, gränsvärden och kontinuitet, differential- och integralkalkyl, enklare differentialekvationer av första och andra ordningen, vektorer och skalärprodukt, lineära ekvationssystem, matriser och determinanter, egenvärdestillämpningar i form av system av lineära differentialekvationer och rekursionsekvationer, lineära avbildningar samt något om analys i flera variabler och partiella differentialekvationer. 

Undervisning
Undervisningen består av lektioner och föreläsningar. 

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen vid kursens slut.

Kurslitteratur
Rodhe S., Sigstam I., Naturlig matematik samt Elfström K., Kompletteringar för naturvetare. Den sistnämnda delas ut gratis vid introduktionsmötet.

Schema
Schemat finns tillgängligt i TimeEdit, instruktioner finns här.

  
  
Kursbokslut-vt18.pdfKursbokslut-vt18
EQUIS - European Quality Improvement System