HEKA12 - Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling, grundkurs (30 hp)

 

Kursen ges som fristående kurs inom huvudområdet Humanekologi.
 
Genom denna kurs ges en överblick över hur de naturgivna, kulturella och samhälleliga förutsättningarna för mänsklig resurshushållning varierar i tid och rum. Ekologiska, teknologiska, kulturella och ideologiska faktorer behandlas i jämförande historiska och antropologiska perspektiv. Kursen består av följande fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera:
  • Naturuppfattningar i tid och rum (orientering i utomeuropeiska naturuppfattningar och i naturbegreppets västerländska historia) 
  • Människans plats i ekosystemen (grundläggande orientering i ekologiska och fysiska principer av betydelse för mänskliga försörjningssystem)
  • Icke-industriella försörjningssätt (översikt av arkeologiskt, historiskt och etnografiskt dokumenterade typer av icke-industriella försörjningssystem)
  • Världssystemets politiska ekologi (diskussion kring ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och miljöproblem med särskilt fokus på global ojämlikhet.).
För mer info om att studera vid KEG, se vår Studentsida samt www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation

 

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
HEKA12_kursplan (till och med HT17).pdfHEKA12_kursplan (till och med HT17)
HEKA12_Litteraturlista_VT18_vers171122.pdfHEKA12_Litteraturlista_VT18_vers171122
HEKKA12_litteratur.pdfHEKKA12_litteratur
EQUIS - European Quality Improvement System