HEKA22 - Humanekologi: Miljö, kultur & utveckling, fortsättningskurs(30 hp)

Fördjupade insikter ges om de globala överlevnadsfrågornas kulturella, historiska och samhällsstrukturella grunder samt kännedom om den moderna debatten kring hur dessa frågor kan lösas.

Kursen består av följande fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera:
  • Miljöantropologi (antropologins olika bidrag till studiet av mänskligt naturumgänge som ett kulturfenomen),
  • Miljöhistoria (introduktion till arkeologins och historievetenskapernas bidrag till kunskap om människodrivna miljöförändringar över tid), 
  • Miljö- och utvecklingssociologi (sociologiska perspektiv på miljöproblematikens samhälleliga orsaker och konsekvenser),
  • Ekologisk ekonomi (kritisk analys av förhållandet mellan miljöproblem och ekonomisk tillväxt, ekologiskt ojämnt utbyte och globala miljöbelastningsförskjutningar).

 

För mer info om att studera vid KEG, se vår Studentsida samt www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
HEKA22_litteratur (till och med HT17).pdfHEKA22_litteratur (till och med HT17)
HEKA22_Litteraturlista_VT18_vers171122.pdfHEKA22_Litteraturlista_VT18_vers171122
HEKA22_kursplan.pdfHEKA22_kursplan
EQUIS - European Quality Improvement System

Live @ Lund is to be discontinued. If you want to download your material click on the link.More info.