​​Välkommen till: HEKK02 Humanekologi: Miljö, kultur och utveckling - kandidatkurs, 30 hp

Ett urval metodologiska tillvägagångssätt som är särskilt användbara för att besvara humanekologiska frågeställningar introduceras. Hit hör exempelvis intervjuteknik och andra kvalitativa metoder vid fältforskning, fenomenologi, arkivstudier och texttolkning samt övningar i exempelvis enkätundersökningar, beräkningar av ekologiska fotavtryck, materialflödesanalys och Geografiska Informationssystem.

Ett självständigt examensarbete byggt på litteratur och/eller egna undersökningar, t.ex. i form av arkivstudier och/eller fältarbete ingår också.

För mer info om att studera vid KEG, se vår Studentsida samt www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation

 

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
8/23/2016 11:47 AM
  
1/21/2016 10:58 AM
  
  
HEKK02 Kursplan.pdfHEKK02 Kursplan
HEKK02_litteratur.pdfHEKK02_litteratur
EQUIS - European Quality Improvement System