SGEG10 GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar, 30 hp

Syftet med kursen är att ge studenten en praktisk och teoretisk kunskap om GIS och dess tillämpningar inom ett brett samhällsvetenskapligt fält.

Kursinnehåll:
Delkurs 1: Grundläggande introduktion till GIS och att tänka rumsligt
Delkurs 2: GIS som analysverktyg – metoder och verktyg
Delkurs 3: Temarbete kopplat till kunskaper från delkurs 1 och 2.
Delkurs 4: Eget valt projektarbete

 

För mer info om att studera vid KEG, se vår Studentsida samt www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation

 

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
Attachment
  
9/23/2013 1:54 PM
  
9/16/2013 10:47 AM
  
  
SGEG10_Litteratur_16647_V17.pdfSGEG10_Litteratur_16647_V17
SGEG10_Litteratur_16146_H16.pdfSGEG10_Litteratur_16146_H16
SGEG10_kursplan.pdfSGEG10_kursplan
EQUIS - European Quality Improvement System