Välkommen till: UTVM02 Utvecklingsstudier: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Kursen utgör examensarbete för magisterexamen i utvecklingsstudier och har en tvärvetenskaplig inriktning. Kursen kan läsas som fristående kurs samt förekomma som alternativ inom olika utbildningsprogram. Kursen utgör en del av fjärde terminens studier i utvecklingsstudier och kan ingå i en magisterexamen med utvecklingsstudier som huvudämne.

Kursens huvudmoment består av författandet av en vetenskaplig uppsats. I detta läggs stor vikt vid att självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning och aktivt följa utvecklingen och forskningen inom det fält som frågeställningen redogör för. Kursens andra moment utgörs av seminarier där det egna arbetet skall presenteras och försvaras. Dessutom skall studenten opponera på annan kursdeltagares arbete och aktivt delta då övriga kursdeltagares arbeten diskuteras.

Observera att delar av kursplanen avseende betygsskalan har ändrats. Tidigare kurskod: UTVM01.

For more information about studies at the KEG department, please visit our Student site at Liveatlund and our website www.keg.lu.se/en/education/study-information

 

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Course Announcement" list.
  
  
UTVM02_kursplan.pdfUTVM02_kursplan
UTVM02_syllabus.pdfUTVM02_syllabus
EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund is set to read only mode. If you want to download your material click on the link.More info.