Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Välkommen till institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Institutionen för kulturgeografi grundades i mitten av 50-talet då ämnet Geografi delades upp i Naturgeografi och Kulturgeografi. I början av 60-talet fick institutionen sin första professur i Ekonomisk geografi då inriktningen Ekonomisk geografi tillkom. 

Institutionen har omkring 400 studenter och ett 50-tal anställda. Vi finns på Sölvegatan 10, Geocentrum I i nya välutrustade lokaler. Här finns också Avdelningen för humanekologi.

Verksamheten på institutionen har profilerats inom ekonomisk geografi, historisk kulturlandskapsgeografi, resurs- och miljögeografi, urban/social/politisk geografi och utvecklingsgeografi.
 
 I Live@Lund kommer du att hitta all relevant information om kursen du ska läser i kultur- och ekonomisk geografi. Du kommer att hitta ditt aktuella schema, lämna in examinationsuppgifter men även kunna kommunicera med lärare och med kurskamrater.
 
På vår hemsida www.keg.lu.se kan du även hitta allmän information kring att studera på vår institution. Du kan t.ex. hitta information kring vår expedition, var våra lokaler finns, planer och policys samt vilket stöd som finns att tillgå för dig som student. För mer info om att studera vid KEG, se www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation.

Vi erbjuder bland annat följande program och kurser:

 

Utbildningsprogram på grundnivå 

Utbildningsprogram på avancerad nivå

  • Mastersprogram i samhällsvetenskap - inriktning samhällsgeografi

 Kurser

Kurser för: VT 2020
Kurskod Namn Inriktning Online Språk
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
SGEG16 GIS för samhällsvetenskap - grundnivå  
SGEL64 Samhällsgeografi: GIS i urban och regional planering: en introduktion  
SGEL65 GIS i urban och regional planering - fortsättningskurs  
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
SGEA23 Samhällsgeografi: Fortsättningskurs  
SGEG17 GIS för utvecklingsstudier - tillämpningar  
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
SGEC01 Samhällsgeografi: Praktik  
SGEC03 Samhällsgeografi: Praktik  
SGED07 Samhällsgeografi: Fältarbete/praktik och forskningsöversikt  
SGEL49 Samhällsgeografi: Hållbar utveckling ur ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv  
SGEL51 Urban analys med metodtillämpningar  
SGEL57 Samhällsgeografi: Urban och regional dynamik, nya forskningsinriktningar  
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
SGED10 Samhällsgeografi: Examensarbete för kandidatexamen i utvecklingsstudier  
SGEL36 Samhällsgeografi: Examensarbete inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering  
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
SGEM23 Ekonomisk geografi: Urban och regional planering  
SGEM24 Samhällsgeografi: Kritisk urbangeografi  
SGER50 GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap  
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
SGEM25 Samhällsgeografi: GIS och forskningsmetodologi i fält  
SGER12 Samhällsgeografi: Praktik i samhällsgeografi  
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
GEGM03 Geografi: Examensarbete för magisterexamen  
SGEM07 Samhällsgeografi: Examensarbete för magisterexamen i Samhällsgeografi  
UTVM02 Utvecklingsstudier: Examensarbete för magisterexamen  
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
SGEM08 Samhällsgeografi: Examensarbete för masterexamen  
Övriga
SGEL52 Samhällsgeografi: Projektarbete  
UTVC23 Utvecklingsstudier: Utvecklingsteorier  
UTVC24 Utvecklingsstudier: Vetenskapsteori och forskningsmetod - en introduktion  

 Kontakt

Besöksadress:
Sölvegatan 10,
223 62 Lund

Internpost:
Hämtställe 16

Postadress:
Inst. för Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Sölvegatan 12
223 62 Lund
 
Telefon:
046-222 17 59

Telefax:
046-222 84 01
 
 

 Länkar för personal

EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund ska avvecklas. Vill du ladda ner ditt material klicka på länken.Mer info.