Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Välkommen till institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Institutionen för Kulturgeografi och ekonomisk geografi är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Institutionen för kulturgeografi grundades i mitten av 50-talet då ämnet Geografi delades upp i Naturgeografi och Kulturgeografi. I början av 60-talet fick institutionen sin första professur i Ekonomisk geografi då inriktningen Ekonomisk geografi tillkom. 

Institutionen har omkring 400 studenter och ett 50-tal anställda. Vi finns på Sölvegatan 10, Geocentrum I i nya välutrustade lokaler. Här finns också Avdelningen för humanekologi.

Verksamheten på institutionen har profilerats inom ekonomisk geografi, historisk kulturlandskapsgeografi, resurs- och miljögeografi, urban/social/politisk geografi och utvecklingsgeografi.
 
 I Live@Lund kommer du att hitta all relevant information om kursen du ska läser i kultur- och ekonomisk geografi. Du kommer att hitta ditt aktuella schema, lämna in examinationsuppgifter men även kunna kommunicera med lärare och med kurskamrater.
 
På vår hemsida www.keg.lu.se kan du även hitta allmänn information kring att studera på vår institution. Du kan t.ex. hitta information kring vår expedition, var våra lokaler finns, planer och policys samt vilket stöd som finns att tillgå för dig som student. För mer info om att studera vid KEG, se www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation.

Vi erbjuder bland annat följande program och kurser:

 

Utbildningsprogram på grundnivå 

Utbildningsprogram på avancerad nivå

  • Mastersprogram i samhällsvetenskap - inriktning samhällsgeografi

 Kurser

Kurser för: HT 2017
Kurskod Namn Inriktning Online Språk
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
SGEA20 Samhällsgeografi: Grundkurs  
SGED11 Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi I  
SGED12 Samhällsgeografi: Afrikas aktuella utvecklingsgeografi II  
SGEG20 GIS: Geografiska Informationssystem för samhällsvetenskap - introduktion med tillämpningar  
SGEL23 Samhällsgeografi: Planeringens grunder    
SGEL40 Samhällsgeografi: Planeringens förutsättningar 1 - introduktion till samhällsgeografi  
SGEL41 Samhällsgeografi: Planeringens förutsättningar 2 - Globala utmaningar, resurser, miljö, näringsliv  
SGEL42 Samhällsgeografi: Planeringens förutsättningar 3 - landskapsförändring, urbanisering och samhällets geografi  
UTVC21 Utvecklingsstudier: Utveckling i ett historiskt perspektiv - ekonomisk, social och politisk transformation    
UTVC22 Utvecklingsstudier: Utvecklingspolicy i praktiken    
Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
SGEA23 Samhällsgeografi: Fortsättningskurs  
SGEL46 Samhällsgeografi: Planeringsteori  
SGEL67 Urban analys med metodtillämpningar  
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
SGEC03 Samhällsgeografi: Praktik    
SGEL32 Samhällsgeografi: Forskningsmetodik    
SGEL33 Samhällsgeografi: Utvecklingslinjer inom samhällsgeografin    
SGEL34 Samhällsgeografi: GIS - Teoretiska och praktiska applikationer inom samhällsplaneringsområdet    
UTVC20 Samhällsgeografi: Nya riktningar inom utvecklingsstudier  
UTVC25 Utvecklingsstudier: Utvecklingssamarbete i praktiken  
UTVC26 Utvecklingsstudier: Forskningsmetod i utvecklingsstudier    
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
SGEK03 Samhällsgeografi: Kandidatkurs  
SGEL36 Samhällsgeografi: Examensarbete inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering    
UTVM02 Utvecklingsstudier: Examensarbete för magisterexamen  
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
SGEM20 Samhällsgeografi: Geografisk idéhistoria  
SGEM21 SGEM21 Samhällsgeografi: Ekonomisk geografiska omvandlingsprocesser - platser, människor och produktion  
SGEM22 Samhällsgeografi: Landskapsgeografi och politisk ekologi  
SGER43 GIS: Geographical Information System for the Social Sciences  
SGER44 GIS: Geografiska Informationssystem för Samhällsvetenskap, Avancerade tillämpningar  
Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
SGER12 Samhällsgeografi: Praktik i samhällsgeografi  
SGER22 Samhällsgeografi: Praktik i samhällsgeografi  
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
GEGM03 Geografi: Examensarbete för magisterexamen  
SGEM07 Samhällsgeografi: Examensarbete för magisterexamen i Samhällsgeografi  
Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
SGEM08 Samhällsgeografi: Examensarbete för masterexamen  

 Kontakt

Besöksadress:
Sölvegatan 10,
223 62 Lund

Internpost:
Hämtställe 16

Postadress:
Inst. för Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Sölvegatan 12
223 62 Lund
 
Telefon:
046-222 17 59

Telefax:
046-222 84 01
 
 

 Länkar för personal

EQUIS - European Quality Improvement System