​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Ekonomie Kandidatprogrammet


​Välkommen till Ekono​mie kandidatprogrammet!

Ekonomie kandidatprogrammet ger dig stora möjligheter att sätta din egen prägel på en ekonomisk utbildning med garanterat djup i ditt valda huvudområde.

Du förbereder dig för en framtida karriär inom ekonomiområdet och om du vill kan du kombinera studierna i ekonomi med andra kurser som ges vid Lunds universitet. Vill du ha en flexibel utbildning, men med alla fördelarna av att läsa inom ett program är ekonomie kandidatprogrammet ett bra val.

Programmet, som består av tre års studier (180 hp) leder till en ekonomie kandidatexamen, som översätts till en internationellt gångbar Bachelor of Science in Business and Economics. Vill du fortsätta plugga efter din examen är du behörig att söka till masternivån i Lund eller runt om i världen.


 Kontaktinformation

     Programchef                           Programkoordinator               ​Programadministratör
      Anna Thomasson                          Pernilla Honoré​​                                ​Katalin Orban

    liten-Anna.jpg      ​        liten_pernilla.jpg              Katalin ny.jpg       ​          
                                                                                                    

 

Vill du ha specifik information om särskilda kurser som kan läsas inom programmet skall du vända dig till studievägledningen på berörd institution. 

Studievägledning företagsekonomi

Studievägledning nationalekonomi 

Studievägledning informatik​ 

Studievägledning handelsrätt

Studievägledning statistik

Studievägledning ekonomisk historia​
 

EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund is set to read only mode. If you want to download your material click on the link.More info.