​​​

 Praktik

​​
Som student inom Ekonomie kandidatprogrammet har du möjlighet att genomföra praktik inom ramen för din utbildning. Praktiken ger akademiska poäng och kan därmed inkluderas i din examen från Lunds universitet.  De två huvudområdena (företagsekonomi och nationalekonomi) har egna praktikkurser och du genomför din praktik via den instution som utgör ditt huvudområde. Vid Företagsekonomiska institutionen kan praktik göras som antingen 15 hp eller 30 hp (endast vid utlandspraktik) och vid Nationalekonomiska institutionen som 15 hp eller 30 hp. I båda fallen gäller att endast 15 hp praktik kan inkluderas i en ekonomie kandidatexamen.​

Ansökan till praktikkursen görs inte genom antagning.se utan den sker löpande direkt till respektive institution. Oavsett huvudområde så finns på dessa sidor information om hur du ska gå tillväga med din ansökan till din praktikkurs.

Att göra praktik inom ramen för sina studier innebär att man är på en myndighet/organisation/företag eller liknande som student, dvs man skall inte ersätta en ordinarie anställd och man får inte uppbära någon lön från praktikplatsen.


Kontaktuppgifter
Företagsekonomiska institutionen
Praktiksansvarig: ​Nikos Macheridis​

Nationalekonomiska institutionen
Praktikansvarig: Mårten Wallette
Praktikexaminator: Mårten Wallette​

EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund is set to read only mode. If you want to download your material click on the link.More info.