samfak.jpg

 

Det samhällsvetenskapliga ämnesområdet består av ett antal discipliner som strävar efter att förstå människor och de mänskliga relationerna i förhållande till struktur och system.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bedriver verksamhet både i Lund och Helsingborg. Fakulteten har åtta institutioner och två enheter som ägnar sig åt utbildning och forskning inom:

 • freds- och konfliktvetenskap
 • genusvetenskap
 • geografi
 • geografiska informationssystem
 • humanekologi
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • psykologi
 • rättssociologi
 • samhällsgeografi
 • Service Management/tjänstevetenskap
 • socialantropologi
 • socialt arbete
 • sociologi
 • statsvetenskap
 • strategisk kommunikation
 • utvecklingsstudier

Fakulteten har också ett eget bibliotek i Lund.

Både inom forskning och utbildning finns det ett brett internationellt intresse och fakulteten har ett omfattande samarbete med utländska universitet.

Drygt 6000 studenter och ca 500 anställda finns vid fakulteten.

EQUIS - European Quality Improvement System

Live@Lund ska avvecklas. Vill du ladda ner ditt material klicka på länken.Mer info.