Välkommen till Live@Lund

Vid problem med inloggning i Live@Lund gör enligt följande:

Starta om din webbläsare och försök därefter logga in igen.


AVVECKLINGS- och ARKIVERINGSPLANEN

Enligt beslut från Utbildningsnämnden (STYR 2018/1343) ska lärplattformen Canvas ersätta de idag universitetsgemensamma lärplattformarna Live@Lund och LUVIT.

För att säkerställa övergången till Canvas ska lärplattformarna Live@Lund och LUVIT inte längre skapa aktiva kurser fr o m HT2020. Kurser kan dock avslutas under HT2020, men då enbart i läsläge. Det går därefter inte att ladda upp dokument eller ändra i dokument eller verktyg.

Projektet ska, tillsammans med bl a Sektionen Juridik och dokumenthantering, ta fram en plan för arkivering- och gallring av befintligt material i plattformarna. Materialet ska taggas och funktionalitet för att exportera det taggade materialet (till ett mellanarkiv och så småningom ett e-arkiv) ska utvecklas.EQUIS - European Quality Improvement System